Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 1Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 2Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 3Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 4Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 5Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 6Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 7Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 8Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 9Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 10Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 11Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 12Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 13Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 14Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ' ảnh 15

Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ'

ANTD.VN - Giới phân tích cho rằng "món quà bất ngờ" mà Nga dành tặng Trung Quốc đã khiến Mỹ cảm thấy bất ngờ, thậm chí là choáng váng.