Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 1Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 2Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 3Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 4Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 5Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 6Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 7Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 8Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 9Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 10Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 11Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 12Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 13Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 14Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 15Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine ảnh 16

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kh-59M trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa Kh-59M là loại vũ khí dẫn đường chính xác cao mới nhất được Nga tung vào chiến trường Ukraine.