Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?

Nga có cách dễ dàng đánh lừa 'Sát thủ S-400' của Mỹ?

ANTD.VN - "Sát thủ S-400" của Mỹ sẽ không thể gây khó cho Quân đội Nga, đây là những gì được chuyên gia quân sự Yuri Knutov tuyên bố với tờ PolitRussia.