"Nền kinh tế trước ngã ba đường"

(ANTĐ) - Ngày mai (17-5) Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Phát triển Quốc tế Anh công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 với chủ đề "Nền kinh tế trước ngã ba đường".

"Nền kinh tế trước ngã ba đường"

(ANTĐ) - Ngày mai (17-5) Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Phát triển Quốc tế Anh công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 với chủ đề "Nền kinh tế trước ngã ba đường".

Báo cáo nhằm đưa ra một bức tranh rõ nét về nền kinh tế Việt Nam cùng với những thách thức cũng như hướng đi cần vượt qua. Theo đó, báo cáo năm nay sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề trọng yếu mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt khi bước vào một thập niên mới như: những rủi ro tiềm tàng của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, những vấn đề cốt yếu bắt nguồn từ mô hình tăng trưởng kinh tế hiện thời, tích tụ rủi ro lên hệ thống tài chính, nguyên nhân gây ra những mất cân đối vĩ mô trong nền kinh tế; tìm hiểu nguyên nhân của lạm phát tại Việt Nam; đề cập đến các vấn đề lãi suất, nợ công, thâm hụt thương mại...  

Vân Hằng