Những ngân hàng nào được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm?

Những ngân hàng nào được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm?

ANTD.VN - Moody's đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn của 5 ngân hàng từ "Tiêu cực" lên "Tích cực", 4 ngân hàng được điều chỉnh từ "Ổn định" lên "Tích cực" và 6 ngân hàng từ "Tiêu cực" lên "Ổn định".