Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về đảm bảo PCCC tại cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 13-1, UBND quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố.

Ngày 13-1, thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND quận Đống Đa về việc thực hiện Nghị quyết số 05, UBND quận Đống Đa phối hợp cùng Công an quận Đống Đa tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố.

Báo cáo viên hướng dẫn cơ sở về Nghị quyết số 05 của HĐND Thành phố

Báo cáo viên hướng dẫn cơ sở về Nghị quyết số 05 của HĐND Thành phố

Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng; tạo sự chuyển biến tõ nét trong công tác PCCC trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Công an quận Đống Đa đã triển khai nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 05; Kế hoạch khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; Kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH giai đoạn 2022-2025.

Để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kế hoạch trên, UBND quận Đống Đa đề nghị các phòng ban, đơn vị; UBND các phường; Chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố tổ chức ký cam kết khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC; thời gian thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu;

Xây dựng kế hoạch, lộ trình nhằm thực hiện đúng tiến độ, thời gian cam kết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để phát sinh mới các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án, đề án khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC đối với các công trình chưa đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, trong đó nêu cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện đối vơi từng công trình cụ thể để báo cáo UBND quận phê duyệt.

Thông qua Hội nghị, các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05 đã nắm vững về trình tự, thủ tục thực hiện gồm: xây dựng kế hoạch, khảo sát, lập dự toán kinh phí, cam kết lộ trình, thời gian triển khai thực hiện, lập phương án xử lý và phê duyệt Kế hoạch thực hiện. Sau 3 năm phải triển khai thực hiện hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC theo lộ trình.