Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?

Mỹ mời Đài Loan diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, Trung Quốc phản ứng ra sao?

ANTD.VN - Đạo luật ủy quyền quốc phòng của Washington đề xuất mời vùng lãnh thổ Đài Loan dự RIMPAC, để hỗ trợ hòn đảo phòng thủ. Việc Mỹ mời Đài Loan dự diễn tập hải quân lớn nhất thế giới khiến Trung Quốc bất an.