Mỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của NgaMỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của Nga

Mỹ chen chân vào thị trường vũ khí Ấn Độ song khó lòng soán ngôi của Nga

ANTD.VN - Với những gì diễn ra gần đây, Nga đang đối diện nguy cơ không còn giữ được vị thế độc tôn tại thị trường vũ khí Ấn Độ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ là nhà cung cấp sản phẩm quốc phòng hàng đầu tại thị trường đầy tiềm năng này.