Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 1Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 2Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 3Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 4Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 5Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 6Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 7Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 8Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 9Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 10Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 11Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 12Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 13Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 14Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 15Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 16Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 17Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến ảnh 18

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mở ra kỷ nguyên mới của không chiến

ANTD.VN - Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider được đánh giá là chương trình vũ khí thành công nhất của Mỹ những năm gần đây.