• Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ mua lại máy bay cũ của bầu Đức

    Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ mua lại máy bay cũ của bầu Đức

    ANTĐ - Ông Đinh Việt Thắng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, trong năm 2015 đơn vị này sẽ mua chiếc bay hiệu chuẩn dẫn đường đầu tiên. Dự kiến, chiếc máy bay mà VATM sẽ mua là chiếc King Air của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.