Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 1Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 2Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 3Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 4Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 5Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 6Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 7Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 8Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 9Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 10Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 11Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 12Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 13Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 14Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô ảnh 15

Ly khai miền Đông tấn công Quân đội Ukraine bằng tên lửa 'hàng hiếm' từ thời Liên Xô

ANTD.VN - Tên lửa "hàng hiếm" từ thời Liên Xô loại 9K52 Luna-M (FROG-7) vẫn tỏ ra có ích trên chiến trường cho dù đã cực kỳ lạc hậu.