Lương tối thiểu vùng cần tiếp tục tăng để đảm bảo đời sống người lao động

  • 10/10/2019 14:21
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020 là cần thiết, góp phần bảo đảm mức sống tối thiểu và tiền lương thực tế của người lao động.

 

Lương tối thiểu vùng cần tiếp tục tăng để đảm bảo đời sống người lao động ảnh 1

Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng cao nhất là 240.000 đồng/tháng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tại văn bản này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết tháng 7-2019, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp và thống nhất chốt phương án khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 trung bình 5,5%.

Cụ thể, vùng 1 tăng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); vùng 2 lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); vùng 3 lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng); vùng 4 lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2020 như trên không tác động lớn, mức đề xuất đưa ra được tính toán trên cơ sở nhằm giảm thiểu tác động đến chi phí doanh nghiệp và cơ hội việc làm người lao động, cũng như cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Phương án điều chỉnh đã tính đến việc bù trượt giá sinh hoạt dự kiến khoảng 3,5%-4% để đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động, phù hợp với năng suất lao động (cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 1,5%-2%), tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu điều tra 2.000 doanh nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH thì trong năm 2019, mức lương bình quân thấp nhất doanh nghiệp thực trả cao hơn khoảng 8%-12% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài đánh giá tác động của mức tăng lương, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất lại địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng đối với 4 địa phương. Trong đó, điều chỉnh huyện Đồng Phú (Bình Phước), Tp Bến Tre, huyện Châu Thành (Bến Tre) từ vùng 3 lên vùng 2. Huyện Đông Sơn, Quảng Xương (Thanh Hóa), Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam (Bến Tre) điều chỉnh từ vùng 4 lên vùng 3.

Việc điều chỉnh nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lận cận. Lý do là các địa bàn trên có thị trường lao động phát triển hơn, hình thành các cụm, khu công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu vùng cao hơn.

Đồng thời, qua số liệu tổng hợp thì hiện nay có 80 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 chiếm 11,22%, có 87 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2 chiếm 12,2%, 168 địa bàn áp dụng mức lương tôi thiểu vùng 3 chiếm 23,56% và 378 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV chiếm 53,02%.

Vì vậy, việc điều chỉnh một số địa bàn áp dụng năm 2020 (vùng I giữ nguyên, vùng 2 tăng 3 địa bản, vùng 3 tăng 5 địa bàn, vùng 4 giảm 8 địa bàn) có tác động không lớn trên tổng thể.

Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng của việc ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, cần thiết phải ban hành nghị định trên để bảo đảm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiền lương thực tế của người lao động. Nếu được Chính phủ thông qua, Nghị định này sẽ áp đụng từ 1/1/2020.

Tin cùng chuyên mục