Lương cơ sở sẽ tăng lên 1.390.000 đồng/tháng

  • 07/01/2018 10:38
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng từ ngày 1-7-2018.

Trong tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng, mới chỉ bằng mức chuẩn về thu nhập của người cận nghèo của khu vực thành thị giai đoạn 2016-2020, đạt 60,3% mức chi tiêu bình quân đầu người một tháng năm 2016.

Lương cơ sở sẽ tăng lên 1.390.000 đồng/tháng ảnh 1

Cho nên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo Nghị định, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng kể từ ngày 1-7-2018.

Về kinh phí thực hiện, dự thảo nêu rõ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng giao và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang.

Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

Tin cùng chuyên mục