Lực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cáchLực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cách

Lực lượng 141 xử phạt nhiều trường hợp vi phạm sau giãn cách

ANTD.VN - Sau những ngày giãn cách, đường phố Hà Nội đã đông đúc trở lại. Để đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho Thủ đô, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội vẫn thường xuyên trực chốt bất kể ngày đêm, khép kín địa bàn, kịp thời ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.