• Cần sớm gỡ vướng chính sách thuế với mặt hàng phân bón

    Cần sớm gỡ vướng chính sách thuế với mặt hàng phân bón

    ANTD.VN - Năm năm sau chính sách đưa mặt hàng phân bón vào danh mục không chịu thuế Giá trị gia tăng đã cho thấy tác dụng ngược, tức là không giúp giá phân bón trong nước giảm mà ngược lại người dân, doanh nghiệp lại phải chịu giá phân bón cao hơn.