Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 1Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 2Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 3Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 4Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 5Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 6Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 7Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 8Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 9Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 10Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 11Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 12Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 13Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ ảnh 14

Loạt đối thủ tiềm tàng sẵn vũ khí có thể tiêu diệt oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider Mỹ

ANTD.VN - Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider do Mỹ nghiên cứu chế tạo dù rất hiện đại song bị cho rằng sẽ phải đối diện những thách thức cực lớn từ các đối thủ tiềm tàng, với các loại vũ khí có sẵn đón đợi.