Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

(ANTĐ) - Ngày 29-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2010).

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

(ANTĐ) - Ngày 29-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2010).

80 năm qua, công tác tuyên giáo luôn là bộ phận quan trọng hàng đầu, vũ khí tư tưởng sắc bén trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm nên sức mạnh của Đảng ta. Cùng với chặng đường lịch sử của ngành, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô luôn phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo Thủ đô. Nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu của công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới, Bí thư Thành ủy đề nghị, ngành tuyên giáo Thủ đô góp phần tích cực hơn nữa, cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội XV Đảng bộ thành phố...

Chính Trung