Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Đồng Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước những vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai mang tính chất “lịch sử” tại địa bàn phường Đồng Mai, lãnh đạo quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức hội nghị với các cấp, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, yêu cầu sớm, kiên quyết xử lý dứt điểm.

Ngày 10-12-2021, một ngày sau Hội nghị nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức thực hiện cưỡng chế việc chấp hành các Quyết định xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, vi phạm đất đai tại khu vực bãi Rừng, khu cây xanh phường Đồng Mai, UBND quận Hà Đông đã ra Thông báo số 404/TB-UBND, để xác định rõ trách nhiệm với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trong lập lại trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại địa bàn phường Đồng Mai.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, đồng chí Bùi Xuân Hà chia sẻ, là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh; quán triệt nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, quận Hà Đông đã và đang chủ động, từng bước tiến hành rà soát, điều tra cơ bản để “dựng” lên những tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đất đai nói riêng, trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch khắc phục, xử lý. Cùng với việc kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới, lãnh đạo quận thống nhất cao với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, đối với cả những vi phạm, tồn tại phức tạp mang tính “lịch sử”, cũng sẽ được giải quyết triệt để.

Cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của quận, một trong những “đột phá khẩu” đầu tiên là kế hoạch cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai tại khu vực bãi Rừng, khu cây xanh trên địa bàn phường Đồng Mai, được triển khai vào ngày 14-12-2021.

Máy xúc được huy động để đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng

Máy xúc được huy động để đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Mai, ông Lê Quang Thoan cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, trong đó có nội dung liên quan đến vi phạm quản lý đất đai (trước đây, thời điểm xã Đồng Mai thuộc UBND huyện Thanh Oai quản lý), quận Hà Đông và phường Đồng Mai xác định kiên quyết xử lý lấn chiếm đất công, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp công ích.

Cụ thể: thu hồi 7.558,6m2 đất vi phạm tại khu bãi Rừng (trong đó có 3.240m2 do HTX nông nghiệp Đồng Mai giao trái thẩm quyền và 4.318,6m2 là đất chưa sử dụng do UBND phường Đồng Mai quản lý bị lấn chiếm); Báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi 2.309,4m2 đất công (thuộc loại đất chưa sử dụng) tại khu vực chân cột điện cao thế 220 kV, hiện do HTX Đồng Sen sử dụng trái pháp luật.

Quá trình tổ chức, UBND phường đã nghiêm túc tập trung chỉ đạo, thực hiện và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực trật tự xây dựng đối với 2 tổ chức, 6 cá nhân; đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động và giải quyết mọi đơn thư của các tổ chức, cá nhân liên quan…

Với tinh thần kiên quyết, đảm bảo kỷ cương, quy định pháp luật, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân, trong 2 ngày 14 và 15-12, lực lượng chức năng quận Hà Đông và phường Đồng Mai đã xử lý một cách an toàn, triệt để những vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất tại khu vực bãi Rừng, khu cây xanh.