Kiểm tra, xét nghiệm nhanh mẫu giò, chả của các cơ sở sản xuất

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả trên địa bàn.