Kiểm tra công tác phòng ngừa hỏa hoạn tại các địa bàn xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CAH Gia Lâm vừa phối hợp các lực lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra liên công tác PCCCC, CNCH tại các xã, thị trấn.
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thị trấn Trâu Quỳ

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thị trấn Trâu Quỳ

Qua đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hướng dẫn việc rà soát, cập nhật danh sách, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ do UBND cấp xã quản lý và khu dân cư trên địa bàn phụ trách; kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và đợt cao điểm tuyên truyền; kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với chợ, trung tâm thương mại; việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại địa phương; công tác xây dựng, quản lý hoạt động đội dân phòng; việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với khu dân cư có sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Xuân Quang - Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm - Phó trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu: “ Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Công an huyện. Duy trì thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của UBND xã theo quy định tại Khoản 4, Điều 58 Luật PCCC; Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ”.

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH tại UBND xã Đa Tốn

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH tại UBND xã Đa Tốn

Đồng chí Phó trưởng đoàn công tác cũng nhấn mạnh, việc duy trì thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở tại trụ sở UBND xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC. Cùng với đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với đội trưởng và đội phó các đội dân phòng theo quy định tại (Phụ lục số 02) Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng thời, hoàn thiện lập hồ sơ quản lý công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền theo quy định.

Qua công tác kiểm tra nhằm nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn để UBND cấp xã, Công an cấp xã thực hiện tốt hơn trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PCCC&CNCH; đó cũng là cơ sở để Công an huyện Gia Lâm chủ động phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện.