Chuẩn bị kịch bản dự báo, đưa ra các giải pháp kiểm soát lạm phát

Chuẩn bị kịch bản dự báo, đưa ra các giải pháp kiểm soát lạm phát

ANTD.VN -  Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7-2022 tăng 0,4% so với tháng liền trước, tăng 3,59% so với tháng 12-2021 và tăng 3,14% so với tháng 7-2021. Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%. Trong tháng 7-2022, trừ nhóm giao thông có chỉ số giá giảm mạnh (-2,85%), còn lại 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước.
Nguy cơ lạm phát là có nhưng vẫn trong kịch bản điều hành

Nguy cơ lạm phát là có nhưng vẫn trong kịch bản điều hành

ANTD.VN - Bộ Tài chính cho biết, những diễn biến tăng giá một số hàng hóa thiết yếu trong năm 2021 như vừa qua đã được Bộ Tài chính và các Bộ, ngành dự báo trong kịch bản điều hành giá và đã có giải pháp để chủ động kiểm soát lạm phát cả năm 2021 bình quân ở mức dưới 4%.