Không có hộ khẩu nơi có tài sản khi ly hôn thì giải quyết thế nào?

(ANTĐ) - Hỏi: Vợ chồng tôi đã kết hôn 11 năm nay nhưng hộ khẩu mỗi người một nơi. Chồng tôi có được bố chồng tôi tặng cho một căn nhà khi chúng tôi lấy nhau, hiện nay vợ chồng tôi vẫn đang ở ngôi nhà đó. Xin hỏi: Nếu vợ chồng tôi ly hôn, tôi có được chia tài sản là ngôi nhà đó không? Nếu chúng tôi không cùng hộ khẩu có ảnh hưởng gì tới việc chia tài sản khi ly hôn không?

Không có hộ khẩu nơi có tài sản khi ly hôn thì giải quyết thế nào?

(ANTĐ) - Hỏi: Vợ chồng tôi đã kết hôn 11 năm nay nhưng hộ khẩu mỗi người một nơi. Chồng tôi có được bố chồng tôi tặng cho một căn nhà khi chúng tôi lấy nhau, hiện nay vợ chồng tôi vẫn đang ở ngôi nhà đó. Xin hỏi: Nếu vợ chồng tôi ly hôn, tôi có được chia tài sản là ngôi nhà đó không? Nếu chúng tôi không cùng hộ khẩu có ảnh hưởng gì tới việc chia tài sản khi ly hôn không?

Hà Ngọc Huyền (Sao Đỏ, Hải Dương)

Trả lời: Việc vợ chồng bạn không cùng hộ khẩu thường trú không ảnh hưởng tới việc chia tài sản khi ly hôn. Khi vợ chồng bạn ly hôn, tòa án sẽ xác định căn nhà vợ chồng bạn đang ở là tài sản chung vợ chồng hay là tài sản riêng của chồng hay của vợ. Việc xác định tài sản đó là tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng được căn cứ vào các qui định của Khoản 1 Điều 27 và Điều 32 - Luật Hôn nhân và Gia đình.

Như bạn nói, căn nhà đó là do bố chồng bạn tặng cho chồng bạn khi hai bạn kết hôn, nếu chồng bạn sát nhập tài sản đó vào khối tài sản chung thì đó là tài sản chung vợ chồng và khi ly hôn tài sản đó sẽ được chia cho hai vợ chồng bạn. “Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sử dụng thì khi ly hôn được chia theo quy định tại Điều 95 của luật này; nếu không thể chia được thì bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ được hưởng” (Điều 98 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Nếu chồng bạn không sát nhập căn nhà đó vào khối tài sản chung vợ chồng thì khi ly hôn tài sản đó vẫn là tài sản riêng của chồng bạn được qui định tại Điều 99 - Luật Hôn nhân và Gia đình. “Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà”. Trường hợp này, bạn được thanh toán 1/2 số  tiền sửa chữa nâng cấp… nhà đó.

LS Bùi Sinh Quyền,

(VPLS Phúc Thọ 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, HN)