Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’

Khó tin khi tình báo Mỹ nói ‘Nga có thể mua hàng triệu viên đạn pháo từ Triều Tiên’

ANTD.VN -  Tài liệu giải mật của tình báo Mỹ nói rằng Nga đang trong quá trình đàm phán để mua hàng triệu quả đạn pháo, rocket từ Triều Tiên. Tuy vậy không ít nhà phân tích cho rằng, ngoài việc thừa hưởng kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô, Nga còn là nhà sản xuất vũ khí lớn, vì thế họ không cần phải mua đạn pháo từ nước ngoài.