Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới

Khám phá đập thủy điện lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Đập Tam Hiệp được giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá là thiết kế với khả năng chịu đựng những cơn lũ nghiêm trọng chỉ có thể xảy ra “một nghìn năm một lần”. Bắt đầu xây dựng từ năm 1994 và hoàn thành vào năm 2012, đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế nhưng cũng không tránh khỏi tác động về môi trường.