Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV

(ANTĐ) - Hôm nay, 26-10, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2010-2015, chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Tham dự kỳ họp lần này có 493 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Trong đó, có 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trịnh Thanh Vân, 76 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội; đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Thị Thu Oanh, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Phú Châu, đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì.

Hôm nay, 26-10:

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV

(ANTĐ) - Hôm nay, 26-10, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2010-2015, chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Tham dự kỳ họp lần này có 493 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Trong đó, có 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trịnh Thanh Vân, 76 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội; đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Thị Thu Oanh, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Phú Châu, đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì.

Chủ đề của Đại hội lần này là: “Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây là kỳ Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu thiên niên kỷ mới của Thủ đô trong giai đoạn cách mạng mới, hội nhập và phát triển. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2010; quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc để trước năm 2020, Hà Nội cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đồng thời, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Trong phiên họp trù bị hôm qua, 25-10, Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; Thông qua chương trình, Quy chế Đại hội; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố.

Theo chương trình, trong phiên khai mạc (26-10), đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ có bài phát biểu khai mạc Đại hội. Tiếp đó, Đại hội sẽ nghe Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ TP khóa XIV; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TP khóa XIV, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận tại hội trường. Đại hội dự kiến làm việc trong 4 ngày, từ 25 đến 28-10-2010.

Thành Nam