Phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.