Israel quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái HezbollahIsrael quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái Hezbollah

Israel quay lại dùng pháo Gatling 'đồ cổ' để chống máy bay không người lái Hezbollah

ANTD.VN - Mặc dù các công ty quốc phòng Israel có nhiều giải pháp hiện đại hơn để chống máy bay không người lái, nhưng tình thế hiện nay đòi hỏi bước đi khác lạ.