[Info] "Đại bàng xám" MQ-1C "đo đất" tại Iraq, nguy cơ lớn tiềm ẩn đối với Mỹ

  • 15/08/2019 19:09
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài