Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP

ANTĐ - Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014, vừa qua, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ y tế đã có thông báo về việc thanh, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.