Hướng dẫn phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến của các bên liên quan vào dự thảo bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đã có các quy định nhằm phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, do đặc điểm đặc thù của lĩnh vực này, nên một số vấn đề không được pháp luật quy định một cách cụ thể, cần có thêm các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp các bên hiếu biết đầy đủ về vai trò của mình trong việc phòng, chống hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, xây dựng quy định nội bộ về nhận diện, phòng ngừa và xử lý hành vi quấy rối tình dục.

Để góp phần tăng tính hiệu quả của các quy định pháp luật về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, thúc đẩy việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

Đây là tài liệu do ba bên phối hợp xây dựng trên cơ sở cập nhật Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục năm 2015 nhằm thúc đẩy, tăng cường cam kết của các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của mình trong việc triển khai các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; thay đổi thái độ và nhận thức của các bên liên quan về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; từng bước tiến tới loại bỏ hành vi này nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả cho người lao động, tăng năng suất lao động.