Hướng dẫn ngăn chặn các website có nội dung thông tin giả mạo, không chính thống trên mạng Internet

ANTD.VN - Nhằm giúp người dùng ngăn chặn các website có nội dung thông tin giả mạo, không chính thống trên mạng Internet, Phòng Hậu cần kỹ thuật (CATP Hà Nội) đã thiết lập bản hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện.

Hướng dẫn chặn website trên máy tính

Bước 1: Vào ổ cài đặt Windows (mặc định là ổ C:\). Sau đó tìm đến đường dẫn thư mục etc, thư mục này chứa file host: "C:\Windows\System32\drivers\etc"

Hướng dẫn ngăn chặn các website có nội dung thông tin giả mạo, không chính thống trên mạng Internet ảnh 1

Bước 2: Mở file host bằng Notepad

Bước 3: Để chặn website bất kỳ, nhập vào dòng lệnh như hình dưới.

Ở đây mô tả chặn truy cập vào trang website: khobac.vnweblogs.com. (Lưu ý: Sử dụng thêm cụm www để tăng thêm độ chính xác và hiệu quả).

Bước 4: Sau khi xong, lưu lại file Hosts và kiểm tra kết quả.

Sử dụng phần mềm K9 Web Protection để ngăn chặn các trang website độc hại

Bước 1: Download phần mềm K9 Web Protection thông qua đường dẫn sau: http://www1.k9webprotection.com

Bước 2: Tính năng chính sau khi cài đặt xong phần mềm K9 Web Protection 

- View Internet Activity: Xem hoạt động sử dụng Internet.

- Setup: Thiết lập phần mềm.

- Get Help: Nhận sự trợ giúp.

Bươc 3: Cài đặt tính năng chặn hoặc cho phép truy cập các website.

Chọn Setup -> Web Categories to Block -> Always Block: Cho phép khóa một số nội dung website không cho truy cập.

Chọn Setup -> Web Categories to Block -> Always Allow: Cho phép mở những website được phép truy cập.

Bước 4: Xem hoạt động sử dụng Internet

Chọn View Internet Activity -> View Activity Summary: Xem tóm tắt việc sử dụng Internet.

Chọn View Internet Activity -> View Activity Detail: xem cách chi tiết việc sử dụng Internet.