Sôi nổi Hội thi báo cáo viên giỏi Cục Công tác Đảng và công tác chính trị

Sôi nổi Hội thi báo cáo viên giỏi Cục Công tác Đảng và công tác chính trị

ANTD.VN - Hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trong Công an nhân dân năm 2021, do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã diễn ra với bầu không khí sôi nổi. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tới dự.