Hoàn thành hầu hết kế hoạch hành động

(ANTĐ) - Sáng 10-12, Bộ KH-ĐT và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp cấp cao Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư; tổng kết 2 năm việc thực hiện Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, giai đoạn III.

Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản:

Hoàn thành hầu hết kế hoạch hành động

(ANTĐ) - Sáng 10-12, Bộ KH-ĐT và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp cấp cao Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư; tổng kết 2 năm việc thực hiện Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, giai đoạn III.

Theo đó, qua 6 năm thực hiện sáng kiến này, hầu hết các mục tiêu đề ra của sáng kiến đã đạt được. Có 50/62 tiểu hạng mục của kế hoạch hành động được triển khai tốt và đúng tiến độ; 10 hạng mục đang triển khai chậm tiến độ liên quan đến các nhóm vấn đề về thuế, sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và giao thông đô thị; 2 hạng mục không đánh giá liên quan đến việc xây dựng chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, do các vấn đề này đã nằm trong nội dung hoạt động của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) và Bộ Công Thương. Đại diện 2 bên đều khẳng định, thời gian tới, cơ quan chức năng 2 bên sẽ nghiên cứu để đề xuất thêm các cách triển khai mới nhằm thực hiện có hiệu quả sáng kiến này.

Vân Hằng