Hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho người học nghề dưới 3 tháng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định việc hỗ trợ đào tạo người lao động tham gia học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. 

Mức hỗ trợ cao nhất là 6 triệu đồng, trường hợp nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên sẽ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/khóa.

Đối tượng điều chỉnh của Quyết định là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Các trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu trên chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.