Hỗ trợ 1 triệu đồng/người với công nhân tại doanh nghiệp "3 tại chỗ"

  • 25/08/2021 11:12
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” ở doanh nghiệp tại các tỉnh thành thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo quyết định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền ăn ở mức 1 triệu đồng/người cho đoàn viên lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg một lần duy nhất.

Nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy, đảm bảo số dư sau khi cấp còn tối thiểu 1 tỉ đồng.

Trường hợp số dư sau hỗ trợ dưới 1 tỉ đồng thì Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương… cấp bù cho công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương sau khi cấp hỗ trợ cơ sở phải đảm bảo số dư đơn vị tối thiểu 5 tỉ đồng. Trường hợp số dư tích lũy dưới 5 tỉ đồng thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bù.

Về triển khai, công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên lao động thực hiện "3 tại chỗ" duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định, cấp kinh phí.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp đóng công đoàn phí nhưng chưa có tổ chức công đoàn để thực hiện hỗ trợ và đề nghị cấp trên khi không thể cân đối nguồn chi. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 24-8.

Tin cùng chuyên mục