Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 1Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 2Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 3Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 4Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 5Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 6Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 7Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 8Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 9Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 10Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 11Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 12Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 13Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 14Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 15Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ ảnh 16

Hàng trăm tiêm kích F-35 áp sát Nga chỉ dẫn tới thảm họa cho Mỹ

ANTD.VN - Hàng trăm tiêm kích F-35 được điều động tới sát biên giới Nga sẽ là một thảm họa thực sự đối với Không quân Mỹ, trang Sohu bình luận.