Hà Nội xem xét mức học phí năm học 2022-2023 tại kỳ họp giữa năm HĐND TP

  • 26/05/2022 16:43
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được tổ chức trong 4 ngày (từ 5/7 đến 8/7).
Hà Nội xem xét mức học phí năm học 2022-2023 tại kỳ họp giữa năm HĐND TP ảnh 1

HĐND TP Hà Nội ban hành thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 5/7 đến 8/7/2022. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 35 nội dung. Trong đó, có 16 báo cáo (11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (1 nghị quyết thường lệ, 18 nghị quyết chuyên đề).

Trong đó, đáng chú ý, kỳ họp sẽ xem xét 5 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND TP trong thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TP Hà Nội;

Báo cáo của UBND TP về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội;

Báo cáo của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; Báo cáo của UBND TP về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP; Báo cáo của UBND TP về giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố.

Trong số các nghị quyết chuyên đề, có một số nghị quyết quy phạm pháp luật đáng chú ý sẽ được xem xét thông qua như: Về phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP Hà Nội; Quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô (thay thế Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP);

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023...

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng dành 01 ngày để HĐND TP thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân Thủ đô quan tâm.

Tin cùng chuyên mục