Hà Nội tăng 1.816 biên chế cho giáo dục, y tế

  • 05/12/2017 09:27
  • 0 bình luận
  • P.Phương
  • In bài
ANTD.VN - Với 96/97 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 93,2%, sáng nay, 5-12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế, hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Sáng nay 5-12,  ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nghị quyết về tổng biên chế, hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Hà Nội tăng 1.816 biên chế cho giáo dục, y tế ảnh 1

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017, Hà Nội đã tinh giản 1.267 biên chế (Ảnh: Phú Khánh)

Năm 2017 là một năm mà Hà Nội thực hiện đợt tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6-12-2016 về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017 Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, Thành phố đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ngoài ra để đẩy mạnh tinh giản biên chế làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, UBND Thành phố đã hoàn thành xây dựng Cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng tự nguyện tinh giản biên chế báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét.

Về công tác tuyển dụng công chức, viên chức: Thành phố đã thực hiện tuyển dụng công chức đối với 25 Thủ khoa xuất sắc, 283 công chức đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, 204 viên chức của 10 cơ quan, đơn vị. Việc tuyển dụng  viên chức giáo dục theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tạm dừng. Đối với tuyển dụng công chức cơ sở, y tế cấp xã đang triển khai thực hiện...

Nghị quyết về tổng biên chế, hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 đặt ra mục tiêu giảm  hơn 8.700 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên và giảm thêm 225 biên chế hành chính so với năm 2017.

Theo nghị quyết,  tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố năm 2018 như sau: biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó biên chế công chức 8.891 biên chế (dự phòng 8 biên chế). Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu (không thay đổi).

Biên chế sự nghiệp: 14.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (trong đó dự phòng:476 biên chế), tăng 1.816 biên chế cho lĩnh vực giáo dục, y tế.  Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:11.568 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Trong năm 2018, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND thành phố vào kỳ họp trong năm 2018.

Tin cùng chuyên mục