Hà Nội sẽ đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn về PC&CC

  • 05/07/2017 22:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC