Hà Nội sẽ có Nghị quyết chuyên đề về khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng 11-7, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì.

Đây là hội nghị quan trọng để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư (Khoá XII) về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (Khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, kết thúc giai đoạn 2012-2020, Hà Nội là địa phương hoàn thành cả bốn mục tiêu cơ bản của Đề án, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước.

Cụ thể, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 99,97% (cả nước đạt 97,85%); số cán bộ, công chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 100% (cả nước đạt 93,89%); số cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 đạt 50% (cả nước đạt 43,53%); số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100% (cả nước đạt 94,22%)...

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND TP ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16-12-2021 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” thành phố Hà Nội; đồng thời chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, muốn xây dựng xã hội học tập cần 3 yếu tố: Có sự cam kết chính trị của hệ thống chính trị; cam kết vận động nguồn kinh phí và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, ban ngành...

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thủ đô theo 3 yếu tố căn bản này. Đồng chí Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị cần định hướng xây dựng Hà Nội trở thành thành viên mạng lưới “thành phố học tập” của UNESCO...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố Hà Nội luôn dành ưu tiên cao nhất cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về vấn đề này.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, định hướng thời gian tới của thành phố là tập trung xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh như Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, sẽ chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân với công tác này; phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.