Hà Nội có thêm một trường đại học

  • 23/07/2014 07:18
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trường Đại học Việt Nhật hoạt động theo Điều lệ trường đại học; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đại học Quốc gia có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Tin cùng chuyên mục