Hà Nội bổ nhiệm 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

ANTD.VN -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, một trong những dấu ấn lớn của Hà Nội trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 là sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ và đây vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.
Hà Nội bổ nhiệm 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ảnh 1

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo báo cáo tại hội nghị

Sáng nay, 15-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười hai dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải. 

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng tại hội nghị, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, năm 2017, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân; lãnh đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Đặc biệt, trước yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, đôn đốc, giải quyết 82 vụ việc phức tạp, tồn đọng.

Các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt Thành phố, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu rõ, trong năm 2017, Thành ủy đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó điều động, luân chuyển 42 đồng chí; bổ sung cấp ủy 53 đồng chí. Toàn Đảng bộ Thành phố cũng kết nạp 13.689 đảng viên mới, đạt 114,08% kế hoạch…

Hà Nội bổ nhiệm 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ảnh 2

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành phiên thảo luận về công tác xây dựng Đảng

Cũng liên quan tới công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thủ đô, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh cho biết, năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên.

Qua kiểm tra đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra tại 25 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Cùng đó, đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp tổ chức đảng được kiểm tra ổn định tình hình, những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật được xử lý nghiêm minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thưc. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đặc biệt, trong năm 2018, Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyêt 15 của Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đồng thời tập trung xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tồ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều hành phiên thảo luận về công tác xây dựng Đảng tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thành phố xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, qua đó tập trung triển khai thực hiện, đạt kết quả toàn diện.

Những điểm nhấn có thể kể ra trong năm qua là việc thành phố đã ban hành quy định mới về tổ chức cơ sở đảng, quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp với kết quả rất ấn tượng, tạo được sự đồng thuận cao. Cùng với việc tinh giản nhiều cán bộ công chức viên chức, điều quan trọng hơn là tinh thần phục vụ của cán bộ công chức, viên chức thành phố được nâng cao.