Giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục lãnh sự

(ANTĐ) - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa khai trương Cổng Thông tin điện tử về công tác lãnh sự. Giao diện mới nhằm cung cấp, phổ biến thông tin về công tác lãnh sự, các dịch vụ hành chính công về lãnh sự cho công dân và pháp nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

Giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục lãnh sự

(ANTĐ) - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa khai trương Cổng Thông tin điện tử về công tác lãnh sự. Giao diện mới nhằm cung cấp, phổ biến thông tin về công tác lãnh sự, các dịch vụ hành chính công về lãnh sự cho công dân và pháp nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

Chỉ cần truy cập vào trang thông điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao (địa chỉ: http://www.lanhsuvietnam.gov.vn), công dân và pháp nhân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể dễ dàng đăng ký thực hiện các dịch vụ trực tuyến  như: xin cấp Giấy miễn thị thực, khai đơn xin cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, cấp công hàm, hợp pháp hoá chứng nhận lãnh sự, đăng ký công dân... tìm hiểu các thông tin đi lại, hướng dẫn xử lý sự cố khi ở nước ngoài, và các thông tin bảo hộ khẩn cấp. Thông qua cổng thông tin điện tử này, người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể dễ dàng đăng ký thực hiện các dịch vụ trực tuyến trên.

Cổng Thông tin điện tử về công tác lãnh sự được xây dựng trên cơ sở Đề án kích cầu về công nghệ thông tin và Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ nhằm giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các thủ tục lãnh sự của Việt Nam thông qua phương pháp trực tuyến. Cổng thông tin điện tử này cũng sẽ giúp xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Bộ Ngoại giao như: cục lãnh sự, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sở ngoại vụ các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương... với công dân và pháp nhân Việt Nam trong và ngoài nước để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dân trong lĩnh vực lãnh sự, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Tạ Toàn