Giám sát chặt các cơ sở trong lộ trình khắc phục tồn tại phòng cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Long Biên, Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc gần các chủ cơ sở, người đứng đầu công trình phải thực hiện khắc phục tồn tại về an toàn PCCC. 
Lực lượng Công an quận Long Biên hướng dẫn chủ cơ sở các bước thực hiện theo Nghị quyết 05

Lực lượng Công an quận Long Biên hướng dẫn chủ cơ sở các bước thực hiện theo Nghị quyết 05

Đây là giai đoạn 2 trong lộ trình Công an quận Long Biên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Trong giai đoạn 2, lực lượng Công an quận Long Biên tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 đảm bảo nguyên tắc và trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết.

Trước đó, giai đoạn 1 (năm 2022), lực lượng CAQ Long Biên đã đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như: Tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các phòng, ban quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp; phê duyệt danh mục cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết.

Đồng thời, tham mưu UBND quận tổ chức hội nghị mời các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết (có mời các đơn vị chức năng có liên quan cùng tham gia để làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị gắn với từng công trình vi phạm cụ thể) để họp bàn, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện; yêu cầu 100% chủ đầu tư cam kết xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện.

Qua các buổi làm việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở xây dựng Kế hoạch, khảo sát, lập dự toán kinh phí, cam kết lộ trình, thời gian triển khai thực hiện, phương án xử lý và phê duyệt Kế hoạch thực hiện của cơ sở.

Tại buổi làm việc giai đoạn 2, Trung tá Nguyễn Đức Thiêm - Phó trưởng Công an quận Long Biên đã chỉ rõ với các chủ cơ sở, công trình: “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn được Đảng, nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Điều đó được thể hiện qua việc Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật, chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH”.

Đồng chí Phó trưởng CAQ Long Biên đã phổ biến những quy định cụ thể trong Nghị quyết số 05 và Kế hoạch số 396/KH- CALB – PCCC đồng thời gợi mở hướng khắc phục từng phần, từng giai đoạn cụ thể để các cơ sở triển khai hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Đức Thiêm - Phó trưởng Công an quận Long Biên hướng dẫn các chủ cơ sở, công trình các trình tự khắc phục tồn tại

Trung tá Nguyễn Đức Thiêm - Phó trưởng Công an quận Long Biên hướng dẫn các chủ cơ sở, công trình các trình tự khắc phục tồn tại

Cũng tại buổi làm việc, từng cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận Long Biên phụ trách địa bàn, cơ sở hướng dẫn, giải thích rõ ràng và quy trình thực hiện để các cơ sở khắc phục.

“Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết không thực hiện cam kết lộ trình khắc phục hoặc có cam kết nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung khác được quy định tại Nghị quyết”- Trung tá Nguyễn Đức Thiêm cho biết.

Công an quận Long Biên là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo UBND Quận theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Trong thời giai đoạn 2, các tổ phụ trách địa bàn sẽ bám sát nhiệm vụ, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng lộ trình, tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý ngay và triệt để các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, trong giai đoạn này lực lượng Công an sẽ đề cao biện pháp xử lý đối với các trường hợp không cam kết lộ trình thực hiện hoặc có cam kết lộ trình thực hiện nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị quyết theo quy định của pháp luật.