• Sống tối thiểu và "tối đa"

  Sống tối thiểu và "tối đa"

  ANTD.VN - Thành phố giàu nhất cả nước mà có tới hơn 10.000 cán bộ phường, xã thu nhập dưới chuẩn nghèo, chưa tới 2 triệu đồng/tháng, ông có tin nổi không?

 • Sẵn sàng đối phó với mọi hành vi gây hấn trong quan hệ kinh tế

  Sẵn sàng đối phó với mọi hành vi gây hấn trong quan hệ kinh tế

  ANTĐ - Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển nước ta từ đầu tháng 5 vừa qua đã đặt đời sống cả nước vào một tình thế vừa lạ vừa quen. Đó là tình thế sẵn sàng ứng biến với mọi bất trắc có thể xảy ra như mấy chục năm trước. 

 • Nhận diện virus ký sinh nguy hiểm

  Nhận diện virus ký sinh nguy hiểm

  ANTĐ - Lợi ích, theo nghĩa hẹp, là sự theo đuổi và thỏa mãn ở mức nào đó nhu cầu sở hữu, chi phối, tiêu dùng và quản lý các tài sản, giá trị vật chất, tài chính và tinh thần của con người. Lợi ích chính đáng của cá nhân, tập thể và quốc gia luôn được pháp luật bảo hộ; Đồng thời, sự hài hòa các lợi ích này là mục tiêu và động lực của hoạt động có ý thức của con người nói chung, của phát triển kinh tế nói riêng trong xã hội văn minh. 

 • Bất động sản Mỹ trong vòng xoáy luẩn quẩn

  Bất động sản Mỹ trong vòng xoáy luẩn quẩn

  ANTĐ - Dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 vẫn tiếp tục ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay và có thể còn tiếp tục trong thời gian tới. Có rất nhiều lý do gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử từ năm 1930, trong đó sự đổ vỡ trong ngành bất động sản của nước Mỹ có lẽ là lý do chủ đạo và đáng quan tâm nhất, tạo ra hiệu ứng đô-mi-nô tác động tới toàn cầu. Ba lý do chính gây ra sự đổ vỡ của nền kinh tế Hoa Kỳ nằm ở chính sách không hợp lý, sự tham lam của các ngân hàng và sự mù quáng của dân chúng.