• Ngân hàng kỳ vọng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm

    Ngân hàng kỳ vọng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm

    ANTD.VN - Nhận định năm 2020, 54,6% TCTD đánh giá tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019. Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay tiếp tục được kỳ vọng giảm trong quý IV/2020 và cả năm 2020 với mức giảm được dự báo 0,1% trong quý.