Tuổi trẻ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, lập công xuất sắc

Tuổi trẻ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, lập công xuất sắc

ANTD.VN - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã khẳng định vị thế, uy tín và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của CATP, phong trào thanh niên CAND, phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô và Nghị quyết Đại hội Đoàn CATP Hà Nội lần thứ XXIV, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, ghi dấu ấn trên nhiều mặt công tác quan trọng.