Điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt có được hưởng phụ cấp?

  • 17/06/2015 09:32
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ông Bùi Văn Anh làm việc tại Khoa Tổn thương tủy sống của Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Đà Nẵng. Từ tháng 1/2007 đến nay, Khoa của ông thực hiện khám, chẩn đoán và điều trị, chăm sóc bệnh nhân bị liệt do tổn thương tủy sống, nhưng cán bộ, viên chức làm công việc này chưa được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi.

Ông Văn Anh hỏi, cán bộ, viên chức của Khoa có thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đối với người trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân bị liệt theo Văn bản số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, phụ cấp nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức y tế không?

Bộ Y tế trả lời vấn đề ông Bùi Văn Anh hỏi như sau:

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ viên chức y tế, thì mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với những người trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt do chấn thương cột sống, xuất huyết não, viêm màng não do lao, viêm màng não mủ, viêm tủy, được tính theo thời gian thực tế làm công việc đó. Nếu làm dưới 4 giờ trong ngày thì tính bằng ½ ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Do đó, căn cứ vào các văn bản quy định trên và công việc đảm nhận của từng người, Khoa có ý kiến đề xuất với Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức cán bộ giải quyết chế độ phụ cấp độc hại cho những người trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt theo đúng quy định

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Tin cùng chuyên mục