Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, báo cáo việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; sửa đổi, bổ sung quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công ảnh 1

Nghiên cứu, báo cáo việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023.

Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng cần nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Và, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 25/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, khẩn trương đề xuất phương án xử lý số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng nhiệm vụ đã giao tại khoản 4 Mục II Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 6/2/2023 của Chính phủ, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2023.