Điện lực và viễn thông cần dùng chung cột điện

(ANTĐ) - Theo Chỉ thị số 422/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT-TT, Bộ Công Thương cần chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp, hệ thống cột điện trên nguyên tắc đàm phán cùng có lợi.

Điện lực và viễn thông cần dùng chung cột điện

(ANTĐ) - Theo Chỉ thị số 422/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT-TT, Bộ Công Thương cần chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp, hệ thống cột điện trên nguyên tắc đàm phán cùng có lợi.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư và giữ sạch, đẹp cảnh quan môi trường. Chỉ thị cũng khuyến khích các doanh nghiệp ngầm hóa các mạng cáp thông tin tại địa phương, đô thị theo quy chuẩn và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông đã được ban hành.                             

Thanh Hoàn